Wymiana trenerskich licencji papierowych

Komisja Licencji Trenerskich Pomorskiego Związku Piłki Nożnej informuje iż PZPN podjął inicjatywę bezpłatnej, ostatecznej wymiany książeczek licencji trenerskich.

To oznacza, że dotychczas obowiązujące licencje trenerskie wydawane w postaci książeczek papierowych (Licencja Trenera PZPN), uaktualniane w sposób tradycyjny w woj. związkach piłkarskich, tj. poprzez wyrażenie zgody Komisji Licencji Pomorskiego ZPN i postawienie w nich pieczątki nie będą honorowane i respektowane przez sędziów podczas meczów rozgrywanych w rundzie wiosennej sezonu 2017/2018, co jest zgodnie z uchwałami PZPN i Pomorskiego ZPN w sprawach licencji trenerskich. Na klub, którego trener prowadzi drużynę bez wymaganych dokumentów są nakładane kary dyscyplinarne.

W związku z tym prosimy trenerów, którzy posiadają jeszcze aktualne papierowe licencje przedłużane w Pomorskim ZPN o zgłoszenie się tego faktu drogą mailową – do dnia 31 stycznia 2018 roku do Sekretarza Komisji Licencji Trenerskich Pomorskiego ZPN, Trenera Pawła Wypija  - p.wypij@pomorski-zpn.pl (tel. 58 552 50 38 lub t. 501 313 127) i przekazaniu mu niezbędnych informacji koniecznych do elektronicznej rejestracji trenera na portalu pzpn24 i „wymiany książeczki na licencję plastikową”. Po otrzymaniu od PZPN nowych licencji trenerskich poinformujemy zainteresowanych o możliwości ich odbioru.

 Przypominamy także trenerom, którzy nie odebrali jeszcze swoich licencji trenerskich, że mogą je odbierać w nowej siedzibie związku (Gdańsk, ul. Uczniowska 22, p. 14, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00).


Każdy trener który chce wymienić licencje musi spełnić następujące warunki:

     *   Posiadać licencje papierową ważną od dnia 30.06.2017 roku do 31.12.2019 roku

     *   Musi zarejestrować się na PZPN24, uzupełnić swoje konto oraz dołączyć skan licencji w zakładce Dyplomy Trenerskie i dokumenty --> Dodaj dokument --> Inne (poniżej zdjęcie gdzie należy dodać skan)

  *   UWAGA: trener nie musi dołączać żadnych wymaganych dokumentów (posiada już licencję)

      *   Musi przesłać informację poprzez PZPN24 o chęci wymiany licencji do macierzystego ZPN (poniżej zdjęcie gdzie należy dodać skan)

  *   Licencje będzie można odebrać w Wojewódzkim ZPN.


Wyniki i tabele

Sezon 2018/2019
Najnowsze Wyniki
więcej na laczynaspilka.pl