Ważne: RODO a Extranet, rejestracja zawodnika

Informujemy, że ze względu na wymagania związane z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wprowadzone zostały następujące zmiany w funkcjonowaniu systemu Extranet:

1. W procesie pierwszej rejestracji zawodnika w systemie Extranet klub będzie musiał obowiązkowo dołączyć w systemie Extranet skan/zdjęcie formularza rejestracyjnego.
2. Każdy użytkownik systemu Extranet przed startem rundy wiosennej sezonu 2018/2019 będzie musiał zweryfikowany.

Ad.1
Po aktualizacji systemu Extranet w procesie rejestracji zawodnika pojawi się możliwość dołączenia przez klub skanu/zdjęcia formularza rejestracyjnego załączonego przez klub.

Na chwilę obecną rejestrowanie zawodnika będzie odbywało się tak, jak do tej pory-dołączenie skanu/zdjęcia formularza rejestracyjnego bezpośrednio w systemie Extranet nie będzie jeszcze obowiązkowe. Prosimy jednak zapoznać się z nową funkcjonalnością, gdyż od kwietnia 2019 roku dołączenie przez klub skanu/zdjęcia formularza rejestracyjnego zawodnika bezpośrednio w systemie Extranet będzie obowiązkowe i bez tego nie będzie możliwe zarejestrowanie nowego zawodnika. Możliwość załączenia formularza będzie miał tylko użytkownik klubowy, nie będzie mógł tego w jego imieniu dokonać pracownik WZPN.

Pracownik WZPN będzie widział w systemie Extranet wniosek o rejestrację nowego zawodnika wraz z załączonym przez klub skanem formularza rejestracyjnego. Jeśli dokument będzie poprawny, pracownik WZPN zarejestruje zawodnika. Jeśli zaś będzie niepoprawny/nieczytelny pracownik WZPN odrzuci taki wniosek, a klub będzie musiał załączyć poprawiony formularz rejestracyjny w celu ponownej weryfikacji.

W załączeniu doniniejszego pisma przesyłamy instrukcję rejestracji nowego zawodnika zawierającą opis dołączania skanu formularza rejestracyjnego.

Ad.2
O szczegółach każdy z użytkowników zostanie poinformowany indywidualnie mailem. Weryfikacja będzie polegała na podaniu swoich danych podczas logowania do systemu w celu weryfikacji, czy osoba która używa danego konta jest faktycznie tą osobą, na którą jest zarejestrowane konto.

W przypadku 3-krotnego wprowadzenia niepoprawnych danych, konto użytkownika zostanie zablokowane, a użytkownik będzie musiał skontaktować się z infolinią PZPN, tel. (22) 55 12 300, e-mail: wsparcie@pzpn.pl w celu założenia poprawnego konta.

Jeżeli któryś z użytkowników wie, że używa obecnie konta zarejestrowanego na inna osobę, prosimy o wcześniejszy kontakt z infolinia PZPN, tel. (22) 55 12 300, e-mail: wspracie@pzpn.pl w celu założenia poprawnego konta.

INSTRUKCJA REJESTRACJI NOWEGO ZAWODNIKA

Wyniki i tabele

Sezon 2019/2020
Najnowsze Wyniki
więcej na laczynaspilka.pl