Transfer cudzoziemców, którzy nie ukończyli 18 lat

Przedstawiamy komplet informacji na temat transferów zawodników cudzoziemców, którzy nie ukończyli 18 lat.

​Zgodnie z Art. 19 przepisów FIFA dotyczących Statusu i Transferu zawodników transfer dozwolony jest tylko w przypadku ukończonych 18 lat przez zawodnika. Obowiązują jednak wyjątki od powyższej zasady: 
1. Rodzice zawodnika przeprowadzają się do kraju, w którym siedzibę na nowy klub z przyczyn niezwiązanych z piłką nożną, np. w celu podjęcia pracy.
2. Transfer odbywa się w ramach terytorium Unii Europejskiej, a zawodnik znajduje się między 16 a 18 rokiem życia. W takim przypadku klub musi spełnić następujące minimalne zobowiązania:
a) Zapewni zawodnikowi odpowiednie kształcenie/szkolenie piłkarskie.
b)Zagwarantuje zawodnikowi możliwość kształcenia/szkolenia akademickiego lub szkolnego, co pozwoli zawodnikowi kontynuować poza piłkarską karierę zawodową po ukończeniu zawodowej gry w piłkę nożną.
c) Poczyni wszelkie niezbędne ustalenia w celu zapewnienia, że zawodnik otrzyma najlepszą możliwą opiekę (optymalny standard życia w rodzinie przyjmującej lub zakwaterowanie klubowe).
3. Zawodnik mieszka nie dalej niż 50 km od granicy państwowej, a klub, w którym zawodnik chce zostać zarejestrowany w Związku sąsiedniego kraju także zlokalizowany jest w odległości 50 km od granicy.
Maksymalna odległość między miejscem zamieszkania zawodnika, a siedzibą klubu wynosi 100 km.
W takich przypadkach zawodnik musi nadal zamieszkiwać w domu, a dwa zainteresowane związki muszą wydać swą wyraźną zgodę.
4. Zawodnik przebywa na terenie kraju, w którym chce zostać zarejestrowany minimum 5 lat, co należy udokumentować.

Wszystkie wyjątki muszą zostać udokumentowane i nie istnieje możliwość odstąpienia od któregokolwiek z warunków. W przypadku, gdy zawodnik spełnia jeden z powyższych warunków należy wystąpić z aplikacją do FIFA (za pośrednictwem PZPN) w celu uzyskania zgody na rejestrację zawodnika bądź zmianę przynależności klubowej (transfer).

Dokumenty wymagane są:   w formacie PDF, w wersji oryginalnej oraz przetłumaczone na jeden z oficjalnych języków FIFA (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański),  zaznaczamy iż nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe dokumentów.

Wykaz wymaganych dokumentów dla każdego z powyższych wyjątków.

Jeśli mówimy o wyjątku z regulaminu 19/2a  emigracja rodziców nie ze względów piłkarskich dokumenty jakie muszą Państwo przesłać:
    deklaracja gry amatora - nie wymaga tłumaczenia,
    potwierdzenie zatrudnienia rodziców wraz z tłumaczeniem na oficjalny język FIFA,
    akt urodzenia zawodnika wraz z tłumaczeniem na oficjalny język FIFA,
   dokument potwierdzający tożsamość zawodnika (np. Paszport) nie wymaga tłumaczenia,
    dokument potwierdzający tożsamość rodziców (np. Paszport) nie wymaga tłumaczenia,
    potwierdzenie zamieszkania/zameldowania rodziców wraz z tłumaczeniem na oficjalny język FIFA,
    pozwolenie na pracę rodziców (w przypadku obywateli spoza UE) wraz z tłumaczeniem na oficjalny język FIFA.

Po skompletowaniu wszystkich wymaganych dokumentów, należy je przesłać na adres: malgorzata.kusmierczuk@pzpn.pl

W treści maila należy zaznaczyć, z którego wyjątku korzysta zawodnik.

Procedura uzyskania zgody na transfer zawodnika niepełnoletniego może potrwać kilka tygodni.

Wyniki i tabele

Sezon 2019/2020
Najnowsze Wyniki
więcej na laczynaspilka.pl