Szkolenie Koordynatorów Służb Klubowych

Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Pomorskiego Związku Piłki Nożnej organizuje szkolenie Koordynatorów Służb Klubowych zawodów piłki nożnej, niebędących imprezą masową. Szkolenie przeznaczone jest dla klubów Klasy Okręgowej oraz niższych klas rozgrywkowych.

Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
- imię i nazwisko
- klub
- aktualną fotografię
- numer telefonu

Jednocześnie informujemy, że miejsce i termin szkolenia zostaną podane po zebraniu wszystkich zgłoszeń. Orientacyjny koszt to 100 zł, jest on uzależniony od ilości zgłoszeń. 

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej nr 535/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 r. kluby Klasy Okręgowej, A i B obowiązkowo muszą mieć w swoich szeregach Koordynatora Służb Klubowych posiadającego stosowne uprawnienia nadane przez Pomorski ZPN. Brak przeszkolonej osoby może skutkować sankcjami dyscyplinarnymi.

Prosimy kierować zgłoszenia na adres gsobecki@pomorski-zpn.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 20.06.2019 r.

Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich
Gerard Sobecki
697 038 201

Wyniki i tabele

Sezon 2019/2020
Najnowsze Wyniki
więcej na laczynaspilka.pl