Nabór do klasy VII Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Malborku

Rozpoczął się nabór do klasy VII Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Malborku. Jest to klasa pod patronatem Pomorskiego Związku Piłki Nożnej o profilu piłka nożna na rok szkolny 2019/2020.

Zakwalifikowanym do SMS zapewnia się:
• naukę w klasie sportowej (chłopcy i dziewczęta) - rocznik 2006 i młodsi,
• uczniom zamiejscowym zakwaterowanie w internacie i wyżywienie odpłatnie - istnieje możliwość dofinansowania ze strony miejscowych samorządów,
• wykwalifikowaną kadrę szkoleniową (2 trenerów uprawnienia UEFA „A”+ trener bramkarzy - Jarosław Talik),
• opiekę medyczną i fizykoterapeutyczną,
• odpowiednią bazę szkoleniową,
• zajęcia treningowe zintegrowane z planem dydaktycznym w szkole,
• wysoki poziom nauczania,
• sprzęt sportowy,
• utrzymanie przynależności klubowej,
• wolne soboty i niedziele umożliwiające rozegranie spotkań ligowych w swoich klubach,
• zgrupowania szkoleniowe - odpłatnie,
• cykliczne sportowe badania lekarskie.

Istnieje możliwość kontynuowania dalszego szkolenia i nauki w klasie sportowej w ramach czteroletniego liceum ogólnokształcącego z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego, niemieckiego i biologi oraz możliwością ukończenia kursów sędziego i trenera piłki nożnej.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:
• bardzo dobry stan zdrowia,
• umiejętność łączenia nauki ze sportem,
• dostarczenie zaświadczenia lekarskiego od lekarza specjalisty medycyny sportowej o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu (ewentualnie karta zdrowia zawodnika),
• podanie i kwestionariusz zgłoszeniowy zawodnika,
• zgoda rodziców na podjęcie szkolenia które należy dostarczyć osobiście do dnia 30 kwietnia 2018 r. w sekretariacie Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 4, plac Narutowicza 14 lub Podokręgu Malbork Pomorskiego ZPN, ul. Mickiewicza 26, 82-200 Malbork lub drogą elektroniczną na adres email: h.pawlowski@pomorski-zpn.pl

Informacje dotyczące naboru: Trener Koordynator SMS w Malborku - Henryk Pawłowski tel. 603 586 602, 537 444 750.

Informacje dotyczące szkoły oraz galeria obiektów GOSSM znajdują się na stronie głównej www.pomorski.zpn oraz www.zsp4.malbork.pl.

Kryteria naboru do VII klasy szkoły podstawowej– rocznik 2006

• dobry stan zdrowia (na testach należy posiadać zaświadczenie lekarskie lub aktualną kartę zdrowia),
• zaliczenie egzaminów praktycznych - testów sprawności fizycznej, ogólnej i specjalnej oraz gry selekcyjnej.

O przyjęciu decyduje uzyskane miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie wyników uzyskanych w testach i oceny gry.

W kwietniu 2019 r. (o terminie poinformujemy później) odbędzie się w Malborku (na stadionie w Malborku ul. Toruńska 60) otwarta konsultacja kandydatów, na którą zainteresowani zawodnicy / zawodniczki muszą przyjechać z rodzicami (opiekunami prawnymi lub trenerem klubowym oraz posiadać sprzęt sportowy i aktualną kartę zdrowia). Po jej zakończeniu odbędzie się spotkanie w Szkole Mistrzostwa Sportowego, na którym zostaną omówione sprawy dotyczące realizacji programu edukacyjnego oraz przedstawiona będzie prezentacja audiowizualna i spotkanie z kadrą szkoleniową

Nauka odbywać się będzie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych na 4 w Malborku - Szkoła Mistrzostwa Sportowego 82-200, Plac Narutowicza 14.

DOKUMENTY DO POBRANIA


Rozpoczął się również nabór do klas sportowych o profilu piłka nożna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku, Plac Narutowicza 14 w roku szkolnym 2019/2020:
I-klasa sportowa o profilu piłka nożna dla absolwentów szkoły podstawowej (4 lata)
I-klasa sportowa o profilu piłka nożna dla absolwentów gimnazjum (3 lata)

Powyższa oferta jest skierowana dla chłopców i dziewcząt uzdolnionych sportowo, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności piłkarskie w połączeniu ze zintegrowanym programem zajęć edukacyjnych rozszerzonym o jedną dodatkową godzinę lekcyjną: języka angielskiego niemieckiego i biologi w ramach kompleksowego przygotowania do podjęcia studiów na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu.

Prowadzone szkolenie piłkarskie jest w ramach opracowanego Programu Szkolenia i Współpracy z Polskim i Pomorskim Związkiem Piłki Nożnej. Zajęcia sportowe będą prowadzone przez doświadczonych trenerów piłki nożnej posiadających przygotowanie pedagogiczne oraz wysokie kwalifikacje trenerskie z Licencją UEFA A. W czasie nauki i szkolenia w klasie pierwszej planujemy w ramach zajęć sportowych zorganizować kursy: kandydatów na sędziego, a w ostatniej klasie na trenera w piłce nożnej. Zajęcia treningowe odbywać się będą na boiskach Ośrodka Sportu i Rekreacji, Centrum Aktywnego Wypoczynku oraz obiektach sportowych szkoły. W czasie roku szkolnego organizujemy obóz sportowy, mecze piłkarskie, specjalistyczne badania lekarskie oraz konsultacje fizjoterapeuty. Dla uczniów spoza Malborka zapewniamy możliwość zamieszkania w internacie przyszkolnym. Warunkiem przyjęcia do w/w klas sportowych jest zaliczenie testu sprawności ogólnej i specjalnej, posiadanie zaświadczenia od lekarza sportowego o stanie zdrowia jak również zgody rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie nauki oraz szkolenia w klasie sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku.

Wszelkie informacje dot. naboru można uzyskać telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną od trenera koordynatora Henryka Pawłowskiego tel. 537 444 750, henryk.pawlowski@zsp4.malbork.pl

Wyniki i tabele

Sezon 2019/2020
Najnowsze Wyniki
więcej na laczynaspilka.pl