Komunikat Zarządu z dnia 31.01.2019 r.

W dniu 31.01.2019 r. zgodnie z rocznym planem pracy, odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Pomorskiego ZPN, ważniejsze decyzje i postanowienia to:

1. Analiza i przyjęcie sprawozdań z działalności organów wykonawczych i dyscyplinarnych Pomorskiego ZPN w związku z organizacją i przebiegiem rozgrywek rundy jesiennej sezonu 2018/2019:
a) Komisji ds. Rozgrywek,
b) Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich,
c) Kolegium Sędziów,
d) Komisji Dyscyplinarnej,
e) Podokręgu Słupskiego,
f) Podokręgu Malborskiego, 
g) Związkowej Komisji Odwoławczej,

2. Przyjęcie w poczet członków Pomorskiego ZPN dwóch nowych klubów: KS Kamienica i SKS Jaguar Gdańsk.

3. Zatwierdzenie przekazania sekcji piłki nożnej ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kamienica Królewska do KS Kamienica.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Pomorskim ZPN Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kamienica Królewska.

5. Zatwierdzenie zmiany nazwy statutowej klubu Sztorm Mosty na Sztorm Kosakowo.

6. Podjęcie obligatoryjnej decyzji, na wniosek Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN, w sprawie zmian w terminarzu rozgrywek:
a) mecze 38 kolejki IV ligi wyznaczone na 22.06.2019 r. (sobota) godz. 13:00, przełożone zostają na 23.06.2019 r. (niedziela) godz. 17:00,
b) mecze 30 kolejki klasy Okręgowej wyznaczone na 23.06.2019 r. (niedziela) godz. 17:00, przełożone zostają na 22.06.2019 r. (sobota) godz. 15:00.

7. W sprawach personalnych podjęto decyzję o odwołaniu ze składu osobowego i funkcji wiceprzewodniczącego Komisji ds. Piłkarstwa Młodzieżowego Pomorskiego ZPN Karola Wasielewskiego w związku ze złożoną rezygnacją.

8. Wysłuchano informacji w sprawach bieżącej działalności Związku między innymi dotyczącej:
a) stanu przygotowań do cyklicznych spotkań z klubami (20 lutego - w Słupsku, 25 lutego - w Gdańsku i 27 lutego w Malborku).
b) przebiegu i organizacji turniejów halowych o puchar Prezesa Pomorskiego ZPN „LOTOS Griffin Cup”.

Szczegółowy komunikat z treścią podjętych uchwał opublikowany będzie na oficjalnej stronie internetowej Pomorskiego ZPN w zakładce „dokumenty do pobrania - uchwały Zarządu”.

Następne posiedzenie Zarządu odbędzie się w dniu 25.02.2019 r. i dotyczyć będzie sprawozdawczości członkostwa w Pomorskim ZPN oraz działalności Biura Pomorskiego ZPN w roku 2018.

(-) Józef Dąbrowski
Sekretarz Zarządu Pomorskiego ZPN

​POBIERZ​

Wyniki i tabele

Sezon 2019/2020
Najnowsze Wyniki
więcej na laczynaspilka.pl