Fundacja Piłkarstwa Polskiego: trwają zapisy na turnus rehabilitacyjny

W zeszłym roku Fundacja Piłkarstwa Polskiego rozpoczęła pilotażowy Program Wsparcia dla byłych zawodników i działaczy piłkarskich, osób zasłużonych dla polskiej piłki. Program okazał się dużym sukcesem i został bardzo ciepło przyjęty przez piłkarskie środowisko.

Liczba chętnych zdecydowanie przekroczyła ilość miejsc jaką dysponowaliśmy. W związku z tym, decyzją Prezesa Zbigniewa Bońka i Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej zadecydowano o kontynuacji tego jakże potrzebnego projektu.

Aktualnie trwa II edycja Programu. Decyzją Zarządu Fundacji termin składania wniosków na turnusy rehabilitacyjne przydzielone w ramach II edycji Programu rozpoczynające się z dniem 12.01.2020 z terminem zakończenia w dniu 05.04.2020 został przesunięty i upływa z dniem 30 listopada 2019 roku.

Wnioski, które zostały nadesłane w ramach pierwszej edycji Programu, a nie zostały rozpatrzone pozytywnie nadal będą brane pod uwagę i ponownie rozpatrywane przez Kapitułę Programu.

W razie pytań prosimy kontaktować się z Fundacją pod numerem 732-122-222 lub kierować zapytania na adres: programwsparcia@fundacjapilkarstwapolskiego.pl

Beneficjenci kierowani są na dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne do Ciechocinka. Zapewnia się im świetne warunki pobytu i szeroki pakiet zabiegów leczniczo – rehabilitacyjnych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: fundacjapilkarstwapolskiego.pl

Wyniki i tabele

Sezon 2019/2020
Najnowsze Wyniki
więcej na laczynaspilka.pl