Zasady przyznawania licencji trenerskich

​1) Trenerzy, którzy ubiegają się pierwszy raz o licencję trenerską muszą złożyć:

- Wniosek o przyznanie licencji
- zarejestrować się w systemie extranet
- Odpis dyplomu
- Dwa zdjęcia
- Potwierdzenie wpłaty na konto związkowe

2) Trenerzy, którzy ukończyli kursy UEFA Pro, A, B, C powinni przedłużyć licencję w Komisji Licencyjnej PZPN w Warszawie.

3) Do przedłużenia licencji trenerskich należy przedłożyć:

- Potwierdzenie wpłaty
- Dokumentację szkoleniową
- Certyfikaty odbytych kursokonferencji i wykładów szkoleniowych

4) Obowiązujące opłaty za licencje trenerskie:

- UEFA A - 100 zł
- UEFA B i C - 50 zł

5) Numer konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat:

40 1160 2202 0000 0000 5248 2128

6) Termin przyznawania i przedłużania licencji:

- 05.07.2016, godz. 14:00 - 17:00 - Gdańsk, Aleja Zwycięstwa 51
- 02.08.2016, godz. 14:00 - 18:00 - Słupsk, ul. Poznańska 83/35
- 05.08.2016, godz. 14:00 - 17:00 - Gdańsk, Aleja Zwycięstwa 51
- 10.08.2016, godz. 14:00 - 18:00 - Malbork, ul. Mickiewicza 26

7) Informacji w sprawie licencji trenerskich udzielają:

- Stanisław Mikołajczyk - 697 038 202
- Kazimierz Iwański - 697 038 220


Przewodniczący Komisji Licencyjnej
Stanisław Mikołajczyk