Instrukcja składania wniosku o licencję trenerską

Komisja ds. Licencji Trenerskich Pomorskiego Związku Piłki Nożnej informuje, iż zgodnie z zaleceniami Polskiego Związku Piłki Nożnej Licencje Trenerskie będą przyznawane dwa razy w roku – w okresie przerwy między rozgrywkami (styczeń-luty oraz czerwiec-lipiec każdego roku). W trakcie sezonu trenerzy mogą ubiegać się o licencje w trybie nadzwyczajnym.Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że Komisja ds. Licencji Trenerskich Pomorskiego Związku Piłki Nożnej przyznaje licencje PZPN A, PZPN B, UEFA B, UEFA C. W przypadku ubiegania się o inny rodzaj licencji należy aplikować, na tych samych zasadach, bezpośrednio do Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Dokumenty niezbędne do przyznania licencji trenerskiej to:

 1. Skan dyplomu trenerskiego
 2. Skan certyfikatu uczestnictwa w szkoleniach trenerskich – warsztatach i/lub konferencjach (UWAGA! W procesie licencyjnym będą respektowane wyłącznie szkolenia organizowane przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej lub PZPN)
 3. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
 4. Oświadczenie antykorupcyjne.

W celu otrzymania licencji na 3 lata niezbędna jest obecność na co najmniej 3 konferencjach lub warsztatach (po jednej w każdym z ostatnich 3 lat, w wymiarze minimum 5 godzin rocznie).


Uwaga! Po otrzymaniu drogą mailową decyzji o przyznaniu licencji należy dokonać wpłaty na konto Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.

Pomorski Związek Piłki Nożnej

Aleja Zwycięstwa 51
80-213 Gdańsk

nr konta: 40 1160 2202 0000 0000 5248 2128


Potwierdzenie przelewu należy załączyć na platformie PZPN24 w zakładce „Dyplomy i dokumenty”

„Inne”)

1. Opłata za przyznanie lub przedłużenie licencji trenerskiej PZPN A w trybie zwyczajnym wynosi 300 zł za 3 lata (100 zł za rok).

2. Opłata za przyznanie lub przedłużenie licencji trenerskich UEFA B, UEFA C i PZPN B w trybie zwyczajnym wynosi 150 zł za 3 lata (50 zł za rok).


Zgodnie z uchwałą nr IV/81 z dn. 27 kwietnia 2016 roku Zarządu PZPN dot. Licencji trenerskich…,

opłata dodatkowa za wydanie lub przedłużenie licencji w trybie nadzwyczajnym wynosi:

 • za licencję PZPN A - 2.000 PLN
 • za licencję UEFA B - 500 PLN
 • za licencję PZPN B - 300 PLN
 • za licencję UEFA C - 100 PLN

Komisja ds. Licencji Trenerskich

Pomorskiego Związku Piłki Nożnej


Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem platformy „PZPN24”.

Rejestracji konta osobistego można dokonać pod adresem:

https://pzpn24.pzpn.pl/Account/Register

Film z instrukcją dotyczącą rejestracji nowego konta znajduje pod linkiem:

https://www.laczynaspilka.pl/federacja/zarejestruj...

Po wprowadzeniu wszystkich danych można złożyć wniosek o licencję trenerską.

 1. Kliknij „WYDARZENIA”
 2. Wybierz zakładkę: „KURSY, LICENCJE & KONFERENCJE”
 3. W zakładce „ORGANIZACJA”, po rozwinięciu listy wybierz „Pomorski Związek Piłki Nożnej”
 4. ​W zakładce rodzaj po rozwinięciu listy wybierz „Licencje trenerskie”
 5. Kliknij „Wyszukaj”
 6. Po wyszukaniu Komisji kliknij „Aplikuj