Komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych (#1)

Komunikat ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN.

​Komunikat nr 1

Komisja ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN informuje, że na posiedzeniu w dniu 07.02.2018r. korzystające z uprawnień określonych przepisami podręczników licencyjnych PZPN oraz uchwałą Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przepisów szczegółowych dla klubów ubiegających się o licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach mistrzowskich w sezonie 2017/2018 zakończyła postępowanie wyjaśniające w sprawie wypełnienia kryterium S.01 w zakresie posiadania odpowiedniej dla danej klasy rozgrywkowej liczby drużyn młodzieżowych w stosunku do Klubów co do których zachodziło podejrzenie iż nie spełniają tego wymogu.

W związku z naruszeniem warunków wynikających z powyższego kryterium sportowego Komisja ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN korzystając z uprawnień przepisu 3.7. i 3.9.5. Podręcznika licencyjnego dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2016/2017 i następne stanowiącego załącznik do Uchwały Zarządu PZPN nr II/37 z dnia 22.02.2016r. postanowiła orzec sankcje w postaci zawieszenia licencji uprawniającej do udziału wrozgrywkach określonej w decyzji licencyjnej klasy rozgrywkowej w stosunku do klubów:

  • KS Kamienica Królewska,
  • KS Koral Maszewo,
  • GKS Wybrzeże Gdańsk.

Od decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN w zakresie orzeczonych sankcji przysługuje tryb odwoławczy do Związkowej Komisji Odwoławczej Pomorskiego ZPN na zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.

W związku z naruszeniem warunków wynikających z powyższego kryterium sportowego Komisja ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN korzystając z uprawnień przepisu 3.7. i 3.8.2. Podręcznika licencyjnego dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2016/2017 i następne stanowiącego załącznik do Uchwały Zarządu PZPN nr II/37 z dnia 22.02.2016r. postanowiła orzec sankcje kary pieniężnej stosunku do klubów:

  • KS Sokół Bożepole Wielkie - w wysokości 250,00zł,
  • KS Granit Kończewo - w wysokości 250,00zł.

Od decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN w zakresie orzeczonych sankcji przysługuje tryb odwoławczy do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie.

Po rozpatrzeniu wniosku Komisja postanowiła wyrazić zgodę na rozgrywanie zawodów na boiskach zastępczych przez drużynę seniorów klubu GKP Karol Pęplino w roli gospodarza na obiekcie w Bruskowie Wielkim, a przez drużynę juniorów na stadionie 650-lecia w Słupsku przy ul. Madalińskiego 1.

Jednocześnie Komisja przypomina iż na Licencjobiorcy ciąży obowiązek poinformowania Licencjodawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z orzeczonych nadzorów.

Przewodniczący Komisji ds. Licencji Klubowych
(-) Józef Dąbrowski
(tel. 697 038 216)

​Kliknij aby pobrać​​


Wyniki i tabele

Sezon 2018/2019
Najnowsze Wyniki
więcej na laczynaspilka.pl