Struktura Pomorskiego ZPN

Zarząd

 • Radosław

  Michalski

  Prezes

 • Andrzej

  Szwarc

  Wiceprezes ds. Szkolenia

 • Maciej

  Wierzbowski

  Wiceprezes ds. Rozgrywek

 • Józef

  Dąbrowski

  Sekretarz

 • Olaf

  Dramowicz

  członek

 • Marek

  Gałczyński

  Członek

 • Marek

  Jankowski

  członek

 • Paweł

  Kryszałowicz

  członek

 • Anna

  Moritz

  Członek

 • Jan

  Ponulak

  Członek

 • Ireneusz

  Stencel

  Członek

 • Rafał

  Szlas

  Członek

Komisja Rewizyjna

 • Andrzej

  Nisiewicz

  Przewodniczący

 • Adam

  Drozd

  Wiceprzewodniczący

 • Leszek

  Różycki

  Sekretarz

 • Janusz

  Fila

  członek

 • Zbigniew

  Walczak

  członek

Rzecznicy

 • Krzysztof

  Malinowski

  Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego

Piłkarski Sąd Polubowny

 • Sylwia

  Grzybowska

  Przewodnicząca

 • Bartosz

  Sambożuk

  Wiceprzewodniczący

 • Jakub

  Nowak

  Sekretarz

 • Małgorzata

  Dubyna-Kokoszczyńska

  Członek

 • Marcin

  Derlacz

  Członek

 • Marcin

  Jadwiszczok

  Członek

 • Michał

  Grochowiecki

  Członek

Komisja ds. Licencji Klubowych

 • Józef

  Dąbrowski

  Przewodniczący

 • Tomasz

  Bocheński

  Wiceprzewodniczący

 • Maciej

  Tomaszewski

  sekretarz

 • Jerzy

  Wnuk-Lipiński

  Członek

 • Krzysztof

  Waszkiewicz

  Członek

 • Wojciech

  Krasucki

  członek

Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych

 • Błażej

  Jenek

  Przewodniczący

 • Łukasz

  Karski

  Sekretarz

 • Mateusz

  Kotecki

  Członek

 • Paweł

  Raczak

  Wiceprzewodniczący

Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich

 • Gerard

  Sobecki

  Przewodniczący

 • Błażej

  Jenek

  Wiceprzewodniczący

 • Dawid

  Kręcki

  Sekretarz

 • Henryk

  Jaskólski

  Członek

 • Henryk

  Nowacki

  członek

 • Adam

  Wysocki

  Członek

 • Andrzej

  Szaj

  Członek

 • Rafał

  Hołubowski

  Członek

Komisja ds. Rozgrywek

 • Robert

  Rybakowski

  przewodniczący

 • Janusz

  Leyk

  Wiceprzewodniczący

 • Beata

  Suchorska

  sekretarz

 • Dariusz

  Bohonos

  członek

 • Grzegorz

  Mółka

  członek

Komisja Dyscyplinarna

 • Michał

  Sambożuk

  Przewodniczący

 • Andrzej

  Toczyński

  Wiceprzewodniczący

 • Mateusz

  Wiech

  Sekretarz

 • Bogusław

  Szumichora

  Członek

 • Dariusz

  Wątróbski

  członek

 • Grzegorz

  Łangowski

  Członek

 • Waldemar

  Krajewski

  Członek

Komisja ds. Licencji Sędziowskich

 • Maciej

  Wierzbowski

  Przewodniczący

 • Anna

  Moritz

  Wiceprzewodnicząca

 • Piotr

  Cwalina

  Sekretarz

 • Tomasz

  Góreczny

  Członek

 • Dariusz

  Bohonos

  członek

Komisja ds. Szkolenia

 • Tomasz

  Borkowski

  Przewodniczący

 • Marek

  Jankowski

  Wiceprzewodniczący

 • Jakub

  Frydrych

  Sekretarz

 • Leszek

  Szank

  członek

 • Stanisław

  Mikołajczyk

  Członek

 • Ireneusz

  Stencel

  Członek

 • Bogdan

  Kazojć

  Członek

 • Edward

  Klejndinst

  członek

 • Grzegorz

  Obiała

  członek

 • Grzegorz

  Bednarczyk

  Członek

 • Jarosław

  Bieniuk

  członek

 • Jerzy

  Smuczyński

  członek

Komisja ds. Piłkarstwa Młodzieżowego

 • Olaf

  Dramowicz

  Przewodniczący

 • Karol

  Wasielewski

  Wiceprzewodniczący

 • Małgorzata

  Mierzejewska

  Sekretarz

 • Franciszek

  Kaszubowski

  członek

 • Henryk

  Pawłowski

  członek

 • Karol

  Złonkiewicz

  Członek

 • Paweł

  Wypij

  członek

 • Tomasz

  Zaborowski

  członek

 • Tomasz

  Kempa

  członek

Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego

 • Małgorzata

  Mierzejewska

  przewodniczący

 • Dawid

  Głodek

  wiceprzewodniczący

 • Milena

  Lachowicz

  Członek

 • Anna

  Masztalerz

  Członek

 • Arkadiusz

  Janor

  Członek

 • Grzegorz

  Mółka

  członek

 • Katarzyna

  Wierzbowska

  Członek

 • Rafał

  Bielawa

  Członek

Rada trenerów

 • Wojciech

  Łazarek

  Przewodniczący Rady Trenerów

 • Bogusław

  Kaczmarek

  Wiceprzewodniczący

 • Mieczysław

  Gierszewski

  Sekretarz

 • Adam

  Adamus

  Członek

 • Edward

  Klejndinst

  członek

 • Jerzy

  Jastrzębowski

  Członek

 • Józef

  Gładysz

  Członek

 • Marian

  Geszke

  Członek

 • Michał

  Globisz

  Członek

 • Wojciech

  Przybylski

  członek

Komisji ds. Licencji Trenerskich

 • Andrzej

  Szwarc

  Przewodniczący

 • Łukasz

  Radzymiński

  Wiceprzewodniczący

 • Stanisław

  Mikołajczyk

  Wiceprzewodniczący

 • Paweł

  Wypij

  Sekretarz

 • Tomasz

  Borkowski

  Członek

 • Tomasz

  Kafarski

  Członek

 • Wojciech

  Łazarek

  Członek

 • Mariusz

  Pawlak

  Członek

 • Tadeusz

  Żakieta

  Członek

 • Henryk

  Pawłowski

  członek

 • Józef

  Gładysz

  Członek

Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej

 • Bogdan

  Duraj

  Przewodniczący

 • Dariusz

  Bilicki

  Wiceprzewodniczący

 • Janusz

  Leyk

  Sekretarz

 • Henryk

  Jaskólski

  Członek

 • Grzegorz

  Mierzejewski

  członek

 • Henryk

  Kuczma

  członek

Związkowa Komisja Odwoławcza

 • Mariusz

  Tkaczyk

  Przewodniczący

 • Zbigniew

  Wiśniewski

  Wiceprzewodniczący

 • Stanisław

  Rajewicz

  Sekretarz

 • Janusz

  Zygmuntowicz

  członek

 • Jarosław

  Klauzo

  Członek

Komisja ds. Odznaczeń

 • Anna

  Moritz

  Przewodnicząca

 • Rafał

  Szlas

  Wiceprzewodniczący

 • Mateusz

  Wiech

  sekretarz

 • Paweł

  Kryszałowicz

  członek

 • Dariusz

  Bohonos

  członek

 • Ksawery

  Grubba-Schroeder

  członek

Komisja Grantowa

 • Marek

  Jankowski

  Przewodniczący

 • Rafał

  Kondysiak

  Wiceprzewodniczący

 • Piotr

  Muziński

  Sekretarz

 • Rafał

  Bielawa

  Członek

 • Sebastian

  Czajka

  Członek

Klub Seniora

 • Marian

  Rozbicki

  przewodniczący

 • Wojciech

  Przybylski

  wiceprzewodniczący

 • Gerard

  Sobecki

  wiceprzewodniczący

 • Eugeniusz

  Bochan

  sekretarz

 • Bogusław

  Szumichora

  skarbnik

 • Ryszard

  Nowakowski

  członek

 • Adam

  Tarnecki

  członek

Biuro Związku

 • Agnieszka

  Matuszewska

  Dyrektor Biura

 • Beata

  Suchorska

  Referent Komisji ds. Rozgrywek

 • Małgorzata

  Maculewicz

  Pracownik ds. rozliczeń i rachunkowości

 • Zbigniew

  Motyka

  Główny Księgowy

 • Maciej

  Tomaszewski

  Asystent Zarządu

 • Mateusz

  Wiech

  Referent ds. Komisji Dyscyplinarnej