Statut Pomorskiego Związku Piłki Nożnej

Spis treści

​Definicje​2
​Rozdział I
​3
​Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny​3
​ROZDZIAŁ II​6
​Cele i zadania statutowe Pomorskiego Związku Piłki Nożnej oraz sposoby ich realizacji ​6
​ROZDZIAŁ III​12
​Członkowie Pomorskiego Związku Piłki Nożnej ich prawa i obowiązki​12
​​ROZDZIAŁ IV​17
​Władze Pomorskiego Związku Piłki Nożnej​17
​​ROZDZIAŁ V​28
​Organ kontrolny Pomorskiego Związku Piłki Nożnej​28
​​ROZDZIAŁ VI​29
​Organy jurysdykcyjne i dyscyplinarne Pomorskiego Związku Piłki Nożnej​29
​​ROZDZIAŁ VII​34
​Organy wykonawcze i administracyjne Pomorskiego Związku Piłki Nożnej​34
​​ROZDZIAŁ VIII​37
​Jednostki organizacyjne Pomorskiego Związku Piłki Nożnej​37
​​ROZDZIAŁ IX​39
​Wyróżnienia i nagrody​39
​​ROZDZIAŁ X​40
​Majątek i fundusze Pomorskiego Związku Piłki Nożnej​40
​​ROZDZIAŁ XI​42
​Zmiana Statutu i rozwiązanie Pomorskiego Związku Piłki Nożnej ​42
​​ROZDZIAŁ XII​43
Postanowienia końcowe43

Pobierz pełne opracowanie Statutu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej