Podsumowanie IV edycji programu Gdański Top Talent

13 marca na stadionie piłkarskim Energa w Gdańsku odbyło się uroczyste podsumowanie IV edycji programu Gdański Top Talent, który wspiera młodych piłkarzy nożnych trenujących w klubach Gdańska.

Dr Bartosz Dolański kierownik Pracowni Piłki Nożnej w AWFiS Gdańsk, koordynator programu, podsumował wszelkie działania, które zostały podjęte i zrealizowane w 2017 roku, a dotyczyły one grupy 30 zawodników trenujących piłkę nożną w 6 klubach z Gdańska. Zawodnicy zakwalifikowani do IV edycji Top Talent:

- rocznik 2001: Dominik Lisowski (AS Pomorze Gdańsk/Jaguar Gdańsk), Kacper Bladowski (Jaguar Gdańsk), Franciszek Zajączkowski (Gedania 1922 Gdańsk);
- rocznik 2002: Marek Niewiadomski, Michał Sadowski (obaj Lechia Gdańsk), Dawid Szczuka (Gedania 1922 Gdańsk);
- rocznik 2003: Mateusz Wiewiórski, Nikodem Bucior, Stanisław Loch, Kamil Rusinek, Maciej Zagraba (wszyscy Lechia Gdańsk);
- rocznik 2004: Dorian Ramczykowski, Łukasz Bieńkowski (obaj Jaguar Gdańsk), Szymon Zimnicki (Lechia Gdańsk), Błażej Karaban (Gedania 1922 Gdańsk), Artur Kobus, Adam Falkowski (obaj Sparta Gdańsk);
- rocznik 2005: Konrad Waliszewski, Kamil Witkowski, Konrad Jaskulski, Dawid Janus (wszyscy Gedania 1922 Gdańsk), Bartosz Brzęk (Jaguar Gdańsk), Marcin Adamik (Lechia Gdańsk), Kacper Rybienik (Olimpic Gdańsk), Dawid Unton (AS Pomorze Gdańsk/Lechia Gdańsk);
- rocznik 2006: Daniel Mikołajewski (Lechia Gdańsk), Igor Pawlak, Bartosz Borkowski, Bartłomiej Bromirski (wszyscy Jaguar Gdańsk), Mikołaj Szablewski (AS Pomorze Gdańsk)

Oto najważniejsze z podjętych działań:
1) W ramach programu Top Talent dokonano ubezpieczenia wszystkich zakwalifikowanych zawodników zakwalifikowanych.

2) Każdy z zawodników Top Talent miał możliwość wykonania przeglądu jamy ustnej w gabinecie stomatologicznym w przychodni lekarskiej. Ponadto, w przypadku stwierdzenia przez stomatologa zaburzeń w prawidłowym zachowaniu jamy ustnej i uzębienia, miał możliwość wyleczenia wszelkich schorzeń.

3) Rodzice, prawni opiekunowie zawodników grupy Top Talent zostali powiadomieni o możliwości zwrotu kosztów za zakupione bilety komunikacji miejskiej na treningi w macierzystych klubach i spotkania w ramach programu Top Talent. Refundacja kosztów poniesionych przez rodzica, opiekuna na przejazdy komunikacji miejskiej odbywa się na podstawie rachunków zakupu biletów okresowych.

4) Rodzice, prawni opiekunowie zawodników grupy Top Talent zostali powiadomieni o możliwości refundacji zakupu obiadów szkolnych. Zwrot kosztów poniesionych przez opiekuna odbywa się na podstawie rachunku KP lub faktury wystawionych przez odpowiednią placówkę oświaty (Szkoła Podstawowa lub Gimnazjum), do której uczęszcza zawodnik grupy Top Talent. Ponadto na podstawie dzienniczka samooceny prowadzonego przez zawodnika Top Talent, rodzice zostali powiadomieni o możliwości konsultacji z dietetykiem w celu wskazania niezbędnych witamin poprawiających indywidualny rozwój.

5) Każdy z zawodników grupy Top Talent został poddany obserwacji w grze, na podstawie której został wykonany raport-arkusz obserwacji działań zawodnika Top Talent. Powyższymi działaniami kieruje analityk programu Top Talent, Paweł Michalec, który ponadto stworzył platformę, na której wpisuje analizy indywidualne z meczów mistrzowskich zawodników Top Talent. Platforma znajduje się pod adresem mailowym: https://drive.google.com/drive/my-drive. Każdy z zawodników ma indywidualne hasło do wejścia na platformę, w której są analizy gry oraz elektroniczne dzienniczki samooceny.

6) Testy FMS, które służą ocenie podatności zawodnika na kontuzje przeprowadził mgr Michał Kowol z RehaControl, które na podstawie wyników badań, stworzył zestaw ćwiczeń korygujący indywidualne wady postawy zawodników Top Talent.

7) dr Milena Lachowicz przeprowadziła badania Biofeedback, w których to oceniane zostały zmiany fizjologiczne, w tym zdolność koncentracji zawodników Top Talent.

8) Zawodnicy projektu Gdański Top Talent 23-26 czerwca mieli możliwość przebywać na 4 dniowym zgrupowaniu piłkarskim w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich Cetniewo we Władysławowie.

9) W ramach programu Gdański Top Talent wykonywane były sukcesywnie kompleksowe badania laboratoryjne, które oceniają zdolności psychofizyczne, motoryczne oraz antropometryczne. Poza tym zostały wykonane badania podologiczne, po których kilku zawodnikom wskazano konieczność noszenia wkładek do butów, w celu poprawy wad stóp.

10) W Laboratorium Medycznym BRUSS zostały przeprowadzone badania na obecność witaminy D3 w organizmie zawodników Top Talent.

11) Wszystkim zawodnikom Top Talent zostały wykonane analizy gry i wskazanie w raporcie działań wymagających od niego poprawy w procesie treningowym. Nagrywano mecze mistrzowskie drużyn klubowych lub kadr Pomorza oraz reprezentacji Polski, w sytuacji gdy zawodnik brał udział w meczach ww. drużyn.

Wyniki i tabele

Sezon 2019/2020
Najnowsze Wyniki
więcej na laczynaspilka.pl