Podsumowanie Top Talent 2015

8 lutego w sali kongresowej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku odbyło się uroczyste podsumowanie II decyzji programu Gdański Top Talent, który wspiera młodych piłkarzy nożnych trenujących w klubach Gdańska.

Dr Bartosz Dolański, koordynator programu, podsumował wszelkie działania, które zostały podjęte i zrealizowane w 2015 roku, a dotyczyły one grupy 30 zawodników trenujących piłkę nożną w 6 klubach z Gdańska. Oto najważniejsze z nich:

1) W ramach programu Top Talent dokonano ubezpieczenia wszystkich zakwalifikowanych zawodników.

2) Wszyscy zawodnicy grupy Top Talent oraz cały sztab trenerski i organizacyjny zostali wyposażeni w odzież sportową, na którą składa się dres treningowy, koszulka wyjściowa polo, koszulka treningowa wraz ze spodenkami treningowymi i getrami. Na każdym z kompletów zostało umieszczone logo Urzędu Miasta Gdańsk, programu Top Talent, Pomorskiego Związku Piłki Nożnej oraz Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku.

3) W okresie 24.05-31.07.2015 r. wszyscy zawodnicy Top Talent mieli możliwość wykonania przeglądu jamy ustnej w gabinecie stomatologicznym w przychodni lekarskiej ETER MED w Gdańsku, przy ul. Górskiego 1. Ponadto, każdy z zawodników grupy Top Talent w powyższym terminie, w przypadku stwierdzenia przez stomatologa zaburzeń w prawidłowym zachowaniu jamy ustnej i uzębienia, miał możliwość wyleczenia wszelkich schorzeń.

4) Rodzice, prawni opiekunowie zawodników grupy Top Talent zostali powiadomieni o możliwości zwrotu kosztów za zakupione bilety komunikacji miejskiej na treningi w macierzystych klubach i spotkania w ramach programu Top Talent. Refundacja kosztów poniesionych przez rodzica, opiekuna na przejazdy komunikacji miejskiej odbywa się na podstawie rachunków zakupu biletów okresowych.

5) Rodzice, prawni opiekunowie zawodników grupy Top Talent zostali powiadomieni o możliwości refundacji zakupu obiadów szkolnych. Zwrot kosztów poniesionych przez opiekuna odbywa się na podstawie rachunku KP lub faktury wystawionych przez odpowiednią placówkę oświaty (Szkoła Podstawowa lub Gimnazjum), do której uczęszcza zawodni grupy Top Talent. Ponadto na podstawie dzienniczka samooceny prowadzonego przez zawodnika Top Talent, rodzice zostali powiadomieni o możliwości konsultacji z dietetykiem w celu wskazania niezbędnych witamin poprawiających indywidualny rozwój.

6) Każdy z zawodników grupy Top Talent został poddany obserwacji w grze, na podstawie której został wykonany raport-arkusz obserwacji działań zawodnika Top Talent. Powyższymi działaniami kieruje analityk programu Top Talent, Kamil Wojkowski, który ponadto stworzył platformę, na której wpisuje analizy indywidualne z meczów mistrzowskich zawodników Top Talent. Każdy z zawodników ma indywidualne hasło do wejścia na platformę, w której są analizy gry oraz elektroniczne dzienniczki samooceny.

7) 10 sierpnia czerwca 2015 roku w sali wykładowej nr 7 w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku dr Milena Lachowicz przeprowadziła warsztaty szkoleniowe dla rodziców zawodników grypy Top Talent z zakresu psychologii. Tematem była Komunikacja na linii rodzic-dziecko.

W tym samym dniu mgr Dariusz Łyżwiński przeprowadził warsztaty dla rodziców i zawodników grupy Top Talent z zakresu żywienia w sporcie. Poruszane zostały problemy prawidłowego odżywiania w piłce nożnej, wpływu wody podczas treningu i po jego zakończeniu, a także roli witaminy D w życiu sportowca. Po spotkaniu dietetyk prowadził indywidualne konsultacje w celu rozpoznania ewentualnych problemów z odżywianiem się zawodników grupy top Talent.

Ponadto 11 czerwca 2015 roku został przeprowadzony trening na boisku piłkarskim, który przeprowadził były asystent selekcjonera reprezentacji Polski Bogusław Kaczmarek .

Z kolei 15 czerwca 2015 roku zostały przeprowadzone zajęcia na boisku plażowym, na które został zaproszony reprezentant Polski w beach soccer Dominik Depta. Zawodnicy grupy Top Talent wykonywali uderzenia sytuacyjne (przewrotka, nożyce, uderzenie głową z upadkiem), które zostały nagrane w celu korygowania błędów w wykonywaniu powyższych uderzeń.

18 czerwca 2015 roku wszystkim niekontuzjowanym zawodnikom nagrano technikę ich biegu (na dystansie 15 metrów). W zajęciach brał udział dr Krzysztof Byzdra – trener przygotowania motorycznego. Wykonał on następnie arkusze, opisujące technikę biegu każdego z zawodników grupy Top Talent i uwagi dotyczące skorygowania pojawiających się podczas biegu błędów.

W okresie 01-30 czerwca zostały wykonane badania FMS, które służą ocenie podatności zawodnika na kontuzje. Testy przeprowadził mgr Michał Kowol, które na podstawie wyników badań, stworzył zestaw ćwiczeń korygujący indywidualne wady postawy zawodników Top Talent.

Ponadto 25-26 czerwca w Laboratorium Wysiłku i Genetyki AWFiS w Gdańsku zostały przeprowadzone badania, oceniające potencjał psychomotoryczny zawodników Top Talent: - Biodex – oceniający siłę mięśni kończyn dolnych

-WST – oceniający szybkość podejmowania decyzji.

Badania przeprowadził dr Bartosz Dolański i mgr Michał Sawczyn.

Z kolei w terminach 30.06-07.07 również w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku dr Milena Lachowicz przeprowadziła badania Biofeedback, w których to oceniane zostały zmiany fizjologiczne, w tym zdolność koncentracji zawodników Top Talent.

W ramach programu Gdański Top Talent w okresie 11.08-16.11.2015 r. wykonywane są sukcesywnie kompleksowe badania laboratoryjne, które oceniają zdolności psychofizyczne, motoryczne oraz antropometryczne. Wykonano następujące badania zawodnikom programu Top Talent:

- wyznaczenie pułapu tlenowego VO2 max,

- Wingate Test,

- Wiedeński System Testów po testach wysiłkowych,

- badanie siły kończyn dolnych wiodących i niewiodących w grze za pomocą Biodex.

Przygotowanie do badań laboratoryjnych

Wyznaczanie pułapu tlenowego VO2max


Poza tym 12 listopada 2015 r. zostały wykonane badania podologiczne, po których kilku zawodnikom wskazano konieczność noszenia wkładek do butów, w celu poprawy wad stóp.

Badanie podologiczne w staniu obunóż


Badania podejmowania szybkich decyzji w piłce nożnej


Ponadto 27 sierpnia 2015 roku w Laboratorium Medycznym BRUSS zostały przeprowadzone badania na obecność witaminy D w organizmie zawodników Top Talent.

Pobieranie krwi w Laboratorium BRUSS – ocena poziomu witaminy D zawodników Top Talent

Na podstawie wyników badań oraz po konsultacji z dietetykiem wybrani zawodnicy zostali zaopatrzeni w dodatkowe suplementy diety (witamina D).


31 sierpnia 2015 r. na boisku naturalnym został przeprowadzony trening doskonalący koordynacyjne zdolności motoryczne w piłce nożnej. Trening przeprowadził trener UEFA Pro Bogusław Kaczmarek

Trening piłkarski koordynacji ruchowej

Trener Bogusław Kaczmarek udziela rad najstarszym zawodnikom programu Top Talent


10 września 2015 roku na stadionie AWFiS Gdańsk został przeprowadzony dodatkowy trening gry głową, który poprowadził trener Bogusław Kaczmarek.

Trening gry głową na boisku AWFiS Gdańsk.


W ramach programu Top Talent 26 października 2015 r. na obiektach sportowych GKS Gedania Gdańsk został przeprowadzony Turniej „Talentiada”, oceniający skuteczność zawodnika w grze 4x4.

Do tego turnieju zaproszono również wyróżniające się piłkarsko dzieci pochodzące z Rodzinnych Domów Dziecka.


Turniej Talentiada z udziałem zawodników Top Talent oraz Rodzinnych Domów Dziecka z Gdańska

Grupowe zdjęcie zawodników Top Talent oraz wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka

Wszystkim wychowankom Rodzinnych Domów Dziecka z Gdańska po turnieju zostały wręczone piłki. Osoba pomocną w organizacji był Pan Jan Ptach, któremu organizatorzy bardzo dziękują za przyjazd wychowanków.


Wszystkim zawodnikom Top Talent zostały wykonane analizy gry i wskazanie w raporcie działań wymagających od niego poprawy w procesie treningowym.

Nagrywano mecze mistrzowskie drużyn klubowych lub kadr Pomorza oraz reprezentacji Polski, w sytuacji gdy zawodnik brał udział w meczach ww. drużyn.

Obserwacja gry zawodników Top Talent kadry woj. pomorskiego w meczu z kadrą woj. zachodniopomorskiego w Słupsku


W hali sportowej nr XII Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 9 listopada 2015 r. zostały przeprowadzone zajęcia ze sportów walki z prof. Markiem Adamem.

Zawodnicy programu Top Talent nauczyli się zasad prawidłowego upadku oraz wykorzystanie siły własnego ciała oraz siły rywala w walce 1x1.

Zajęcia ze sportów walki zawodników Top Talent

Ponadto w sali nr 2 Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu pod okiem dra Tomasza Dancewicza zostały przeprowadzone zajęci z gimnastyki oraz akrobatyki.

Zawodnicy Top Talent doskonalili gibkość oraz koordynację ćwicząc na różnych urządzeniach gimnastycznych.

Zajęcia z gimnastyki i akrobatyki zawodników Top Talent


Ponadto 9 października 2015 r. na konferencji dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego Grassroots, która odbyła się w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

koordynator programu dr Bartosz Dolański przedstawił w swoim wystąpieniu wybrane wyniki badań zawodników programu Top Talent.

Dodatkowo 14 września został prowadzony trening indywidualny na boisku naturalnym doskonalące rzuty wolne. Treningi prowadził Bogusław Kaczmarek

Trening doskonalący rzuty wolne w piłce nożnej. Na zdjęciu Marcel Stefaniak z APLG oraz Bartosz Kuźniarski z Jaguara Gdańsk – uczestnicy programu Top Talent


Zawodnicy programu Top Talent 17 października 2015 r. wzięli udział w otwarciu stadionu piłkarskiego na Zaspie, na którym przedstawili pokazowe ćwiczenia realizowane w programie. Poniżej zdjęcie z otwarcia stadionu.

Zawodnicy programu Top Talent na otwarciu stadionu piłkarskiego na Zaspie


Ponadto 21 października 2015 r. na boisku plażowym zostały przeprowadzone 2 dodatkowe treningi doskonalące uderzenia piłki z upadkiem, który przeprowadzili: - Dominik Depta – reprezentant Polski w beachsocerze oraz trener Bogusław Kaczmarek

Trener Bogusław Kaczmarek udziela instrukcji wykonania uderzenia strzału do bramki z upadkiem reprezentantowi Polski U-16, Marcelowi Stefaniakowi – uczestnikowi programu Top Talent


Na podstawie treningów na plaży wykonano analizę błędów i prawidłowo wykonanych strzałów z upadkiem zawodników Top Talent

Przykładowa analiza uderzenia piłki z upadkiem zawodnika Top Talent


Z kolei 12 listopada został przeprowadzony trening indywidualny doskonalący podania piłki i grę 1x1. Trening przeprowadził Bogusław Kaczmarek.

Trening indywidualny doskonalący podania piłki i grę 1x1.


Poniżej przykładowe skany z konta zawodników Top Talent, pokazujące dzienniczek samooceny, analizę gry oraz pozostałe materiały szkoleniowe z treningów, badań, testów Top Talent.

Skan analizy gry zawodnika Top Talent – umieszczona na indywidualnym profilu zawodnika na platformie elektronicznej w GOOGLE DRIVE

Skan konta internetowego zawodnika Top Talent, w którym zamieszczane są materiały szkoleniowe oraz dzienniczek samooceny zawodnika Top Talent


Wyniki i tabele

Sezon 2019/2020
Najnowsze Wyniki
więcej na laczynaspilka.pl