Działania i treningi w Top Talent 2014

W ramach projektu Top Talent dokonano ubezpieczenia wszystkich 30 zawodników.

Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej „PZU SPORT” i obowiązuje przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Polisa Seria TPP nr 32457047 z aneksem do umowy ubezpieczenia TA1 nr 32457047, który to aneks podwyższa koszty leczenia do kwoty 10.000 zł.

Zawodnicy Top Talent mieli możliwość wykonania przeglądu jamy ustnej oraz w razie konieczności wyleczenia wszelkich schorzeń w gabinecie stomatologicznym w przychodni lekarskiej ETER MED w Gdańsku, przy ul. Górskiego 1.

Wszyscy zawodnicy grupy Top Talent oraz cały sztab trenerski i organizacyjny zostali wyposażeni w odzież sportową, na którą składa się dres treningowy, koszulka wyjściowa polo, koszulka treningowa, spodenki treningowe, getry. Ponadto zawodnikom zostały zakupione buty piłkarskie.  W ramach projektu Top Talent dokonano ubezpieczenia wszystkich 30 zawodników.

Rodzice, opiekunowie zawodników grupy Top Talent zostali powiadomieni o możliwości zwrotu kosztów za zakupione bilety komunikacji miejskiej na treningi w macierzystych klubach i spotkania w ramach projektu Top Talent. Refundacja kosztów poniesionych przez rodzica, opiekuna na przejazdy komunikacji miejskiej odbywała się na podstawie rachunków zakupu biletów okresowych.

Prawni opiekunowie zawodników grupy Top Talent zostali powiadomieni o możliwości refundacji zakupu obiadów szkolnych. Zwrot kosztów poniesionych przez opiekuna odbywał się na podstawie rachunku KP lub faktury wystawionych przez odpowiednią placówkę oświaty (Szkoła Podstawowa lub Gimnazjum), do której uczęszczają zawodni grupy Top Talent.

Każdy z zawodników grupy Top Talent został poddany obserwacji w treningu i w grze, na podstawie której został wykonany raport-arkusz obserwacji działań zawodnika Top Talent. W arkuszu tym zostały opisane działania, które zawodnik powinien poprawić oraz te, które należy wzmacniać w procesie. Zawodnicy grupy Top Talent otrzymali materiały szkoleniowe, które zawierają analizę działań najlepszych zawodników piłki nożnej występujących na poszczególnych.

Ponadto 16 czerwca 2014 roku zostały przeprowadzone zajęcia na boisku plażowym, na które został zaproszony reprezentant Polski w beach soccer Dominik Depta. Zawodnicy grupy Top Talent wykonywali uderzenia sytuacyjne (przewrotka, nożyce, uderzenie głową z upadkiem), które zostały korygowane, w przypadku pojawiania się błędów.

Z kolei 30 czerwca 2014 roku wszystkim niekontuzjowanym zawodnikom nagrano technikę ich biegu (na dystansie 15 metrów). Nagrane materiały zostały przekazane dr. Krzysztofowi Byzdrze – trenerowi przygotowania motorycznego w celu opisania przez niego techniki biegu każdego z zawodników grupy Top Talent i skorygowania pojawiających się podczas biegu błędów.
źródło: dr Bartosz Dolański - Koordnator Projektu Top Talent

Doskonalenie rzutów wolnych

Obserwacja i doskonalenie wybranych elementów techniki specjalnej

Nauka uderzenia nożycami podczas zajęć na plaży

Nauka uderzenia przewrotką podczas zajęć Top Talent

Poprawa techniki biegu podczas zajęć Top Talent

Zawodnicy grupy Top Talent korzystali z bezpłatnej opieki stomatologicznej

Wyniki i tabele

Sezon 2019/2020
Najnowsze Wyniki
więcej na laczynaspilka.pl