Biuro w Słupsku

Podokręg Słupski

ul. Poznańska 83/35 (skr.p. 594)
76-200 Słupsk
tel./fax: (59) 842 57 82
e-mail: slupsk@pomorski-zpn.pl
nr. konta: Bank Millennium 29 1160 2202 0000 0002 2792 6420


Godziny pracy biura Podokręgu:
Poniedziałek 08.00-14.00
Wtorek 08.00-14.00
Środa 08.00-14.00
Czwartek 13.00-18.00
Piątek 08.00-14.00


Pełnomocnik Podokręgu: Paweł Kryszałowicz
Kierownik Biura: Mieczysław Reichel, tel. +48 697 038 221


Biuro Komisji Sędziowskiej:
Przewodniczący KS:
Referent Obsad Sędziów: Sylwester Barczyński, tel. +48 697 038 217
e-mail: s.barczynski@pomorski-zpn.pl
Czw 17.00-18.30


Sekretariat/Referent Komisji Dyscyplinarnej: Augustyniak Czesław, tel. +48 697 038 224
e-mail: c.augustyniak@pomorski-zpn.pl
Referent Komisji ds. Rozgrywek: Sawicki Jarosław, tel. +48 697 038 210
e-mail: j.sawicki@pomorski-zpn.pl


Plan posiedzeń Komisji Podokręgu:
Komisja ds. Rozgrywek: co tydzień (w sezonie rozgrywkowym) - czwartki od godz. 14.00
Komisja Sędziowska: raz w m-cu, drugi poniedziałek m-ca godz. 17.00
Komisja Dyscyplinarna: co tydzień (w sezonie rozgrywkowym), środy od godz. 16.30
Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich: pierwszy czwartek m-ca godz. 15.00