Biuro w Gdańsku

Pomorski Związek Piłki Nożnej

Uczniowska 22
80-530 Gdańsk
tel. (58) 522 50 30
e-mail: pomorski@zpn.pl
nr konta: 40 1160 2202 0000 0000 5248 2128
NIP: 957-05-47-438
Biuro czynne: poniedziałek – piątek 08.00-16.00

Dyrektor Biura – Agnieszka Matuszewska
e-mail: agnieszka.matuszewska@pomorski-zpn.pl

Główny Księgowy – Zbigniew Motyka
Tel. (58) 522-50-36 e-mail: z.motyka@pomorski-zpn.pl

Dział Księgowości (rachunki, salda klubów) – Małgorzata Maculewicz
Tel. (58) 522-50-39, 601-174-028 e-mail: m.maculewicz@pomorski-zpn.pl

Asystent Zarządu - Maciej Tomaszewski
tel. 697-038-213 e-mail: m.tomaszewski@pomorski-zpn.pl

Komisja ds. Rozgrywek – Beata Suchorska
tel. (58) 522-50-37; 697-038-204 e-mail: beata.suchorska@pomorski-zpn.pl

Komisja Dyscyplinarna - Mateusz Wiech
697-038-202 ; e-mail: m.wiech@pomorski-zpn.pl

Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich – Gerard Sobecki
tel. (58) 522-50-33; 697-038-201 e-mail: gsobecki@pomorski-zpn.pl

Dział szkolenia:
Trener Koordynator – Andrzej Szwarc
tel. (58) 522-50-38; 665-362-839 e-mail: a.szwarc@pomorski-zpn.pl

Komisja ds Licencji Trenerskich, GOSSM, AMO
Paweł Wypij
tel. 501-313-127, e-mail: p.wypij@pomorski-zpn.pl

Przewodniczący Komisji ds Szkolenia – Tomasz Borkowski
tel. (58) 522-50-38; 512-413-486 e-mail: t.borkowski@pomorski-zpn.pl

Biuro Kolegium Sędziów oraz obsady sędziowskie - Dariusz Bohonos
tel. 697-038-209 e-mail: biuroks@pomorski-zpn.pl