Kadra naborowa

Finansowanie

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Polski Związek Piłki Nożnej

Pomorski Związek Piłki Nożnej