Extranet dla Trenerów

W związku z decyzją Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dotyczącej konieczności rejestrowania trenerów w systemie elektronicznym (EXTRANET),

prosimy wszystkich zainteresowanych o wypełnienie i przesłanie formularza (wraz ze zdjęciem o odpowiednim standardzie) na wskazany adres:trenerzy.extranet@pomorski-zpn.pl


Rejestracja w centralnym systemie jest niezbędna do ubiegania się o wydanie dyplomu trenerskiego i/lub przedłużenia licencji trenerskiej.

​Formularz zgłoszeniowy


Trener Koordynator
Andrzej Szwarc