Licencje trenerskie

​Komisja ds Licencji Trenerskich Pomorskiego ZPN informuje, że do 31.12.2017 istnieje możliwość aplikowania w trybie normalnym o przedłużenie/przyznanie licencji trenerskich.

Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej przyjął w dniu 20 kwietnia 2017 roku nową uchwałę w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce. Najważniejsze zapisy tej uchwały wskazują że:

1. Licencję trenerską można uzyskać wyłącznie poprzez złożenie wniosku na platformie pzpn24.pl

2. W celu uzyskania licencji UEFA PRO, UEFA Elite Youth A, UEFA A, UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B należy aplikować do Polskiego Związku Piłki Nożnej.

3. W celu uzyskania licencji UEFA B, Goalkeeper B, Futsal C, Grassroots C/UEFA C, Grassroots D, PZPN A, PZPN B należy aplikować do Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.

4. Licencje PZPN A i PZPN B są ważne tylko do 31 grudnia 2019 roku.

5. Wnioski o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskich można składać 2 razy w roku w nieprzekraczalnych terminach: do 30 czerwca oraz do 31 grudnia danego roku.

6. Wnioski będą rozpatrzone w ciągu 15 dni od dat granicznych.

7. Licencje UEFA PRO, UEFA Elite Youth A, UEFA A, UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B są przyznawane bezpłatnie.

8. Opłaty za przyznanie/przedłużenie pozostałych licencji wynoszą:

UEFA B – 300 zł (3 lata)

UEFA Futsal B – 300 zł (3 lata)

Futsal C – 150 zł (3 lata)

UEFA C/Grassroots C – 150 zł (3 lata)

Grasroots D – 75 zł (3 lata)

PZPN A – 300zł (3 lata)

PZPN B – 150 zł (3 lata)

W przypadku przyznania licencji na 1 rok opłata wynosi 1/3 wymaganej kwoty.

Kliknij aby poznać szczegóły

Dokumenty niezbędne do przyznania licencji trenerskiej to:

  1. Skan dyplomu trenerskiego
  2. Skany certyfikatów uczestnictwa w szkoleniach trenerskich – warsztatach i/lub konferencjach (UWAGA! W procesie licencyjnym będą respektowane wyłącznie szkolenia organizowane przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej lub PZPN)
  3. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (aktualne, dokument jest ważny 6 miesięcy od daty wydania)
  4. Oświadczenie antykorupcyjne.

Uwaga! Po otrzymaniu drogą mailową decyzji o przyznaniu licencji należy dokonać wpłaty na konto Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.

Pomorski Związek Piłki Nożnej

Aleja Zwycięstwa 51
80-213 Gdańsk

nr konta: 40 1160 2202 0000 0000 5248 2128

Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem platformy „PZPN24”.

Rejestracji konta osobistego można dokonać pod adresem:

https://pzpn24.pzpn.pl/Account/Register

Film z instrukcją dotyczącą rejestracji nowego konta znajduje pod linkiem:

https://www.laczynaspilka.pl/federacja/zarejestruj...

Po wprowadzeniu wszystkich danych można złożyć wniosek o licencję trenerską.

  1. Kliknij „WYDARZENIA”
  2. Wybierz zakładkę: „KURSY, LICENCJE & KONFERENCJE”
  3. W zakładce „ORGANIZACJA”, po rozwinięciu listy wybierz „Pomorski Związek Piłki Nożnej”
  4. W zakładce rodzaj po rozwinięciu listy wybierz „Licencje trenerskie”
  5. Kliknij „Wyszukaj”
  6. Po wyszukaniu Komisji kliknij „Aplikuj

Wyniki i tabele

Sezon 2017/2018
Najnowsze Wyniki
więcej na laczynaspilka.pl