Wybrane zmiany w regulaminie rozgrywek na sezon 2018/19.

Poniżej przedstawiamy wybrane zmiany, które nastąpiły w regulaminie rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną Pomorskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2018/19.

  • Sprawozdania

Na 45 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia sędziemu wydruku sprawozdania sędziego zawierającego skład zawodników, wypełnionego w systemie extranet (nie dotyczy TYLKO rozgrywek turniejowych).

Wydruk musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, którzy przez złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu.

W przypadku braku możliwości wypełnienia sprawozdania w systemie extranet spowodowanej awarią systemu kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia sędziemu odręcznie wypełnionego sprawozdania i dokonania jednocześnie zapisu o powodach odstąpienia od wypełnienia składu w systemie extranet. Za posiadanie druków (składów drużyn) odpowiedzialni są kierownicy drużyn, niezależnie czy są gospodarzami czy gośćmi.

  • Udział zawodników młodzieżowych

W meczach mistrzowskich seniorów muszą brać udział zawodnicy młodzieżowi, których na boisku musi występować przez cały mecz co najmniej dwóch w IV lidze i klasie okręgowej.

W meczach mistrzowskich seniorów A klasy oraz B klasy nie są wymagani zawodnicy młodzieżowi.

  • Udział zawodników

O ile w przepisach szczególnych nie postanowiono inaczej, Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoich zawodników do gry o mistrzostwo poszczególnych klas zgodnie z następującymi zasadami:

8.2.1. Jeżeli zawodnik, brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu pierwszego meczu, w pełnym wymiarze czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza);

8.2.2. Udział zawodnika w meczu, w którym zgodnie z postanowieniami regulaminu rozgrywek obowiązuje system zmian powrotnych, będzie traktowany, jako udział w meczu w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry;

  • Liczba wymian zawodników

W meczach mistrzowskich seniorów B klasy liczba wymian, której może dokonać każda drużyna
w czasie trwania zawodów, nie może przekraczać pięciu (5).

  • Liczba wymian zawodników – Puchar Polski na szczeblu Pomorskiego ZPN

Drużyny biorące udział w rozgrywkach pucharowych uprawnione są do wymiany 4 (czterech) zawodników przez cały podstawowy czas gry. W dogrywce meczu pucharowego dopuszcza się możliwość przeprowadzenia dodatkowej piątej zmiany na zawodnika rezerwowego.

  • Liczba wymian zawodników – Junior A i Junior B

W meczach mistrzowskich juniora A i juniora B liczba wymian, której może dokonać każda drużyna w czasie trwania zawodów, nie może przekraczać siedmiu (7).

  • Czas trwania zawodów

W meczach mistrzowskich juniora C1 i juniora C2
czas trwania zawodów wynosi 2x40 minut.

  • Wykonywanie kar dyscyplinarnych związanych z grą

Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich lub pucharowych został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki jest automatycznie zawieszony w prawach zawodnika i do czasu orzeczenia kary nie może brać udziału w rozgrywkach, z których został wykluczony.

Zawieszenie obejmuje również wszystkie inne rozgrywki mistrzowskie i pucharowe organizowane przez Pomorski ZPN, gdy wykluczenie dotyczyło naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia lub zniesławienia, innych wysoce niesportowych zachowań przed, w czasie meczu lub bezpośrednio po nim.

  • Brak trenera na zawodach

Sankcje orzekane przez Komisję Dyscyplinarną w związku z naruszeniem przepisów w sprawie
BRAKU OBECNOŚCI TRENERA bądź braku licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej Pomorskiego ZPN:
a) w przypadku klubu IV ligi:
- pierwszy mecz - kara pieniężna - 1.200,00zł,
- drugi mecz - kara pieniężna - 1.800,00zł,
- trzeci mecz i każdy kolejny - weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego;
b) w przypadku klubu klasy Okręgowej, ligi i klasy wojewódzkiej juniorów starszych i młodszych i młodzieżowych:
- pierwszy mecz - kara pieniężna - 700,00zł,
- drugi mecz - kara pieniężna - 1.200,00zł,
- trzeci mecz i każdy kolejny - weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego;
c) w przypadku klubu klasy A i klasy B :
- pierwszy mecz - kara pieniężna - 400,00zł,
- drugi mecz - kara pieniężna - 600,00zł,
- trzeci mecz i każdy kolejny - weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu
przeciwnego.
d) ) w przypadku zespołów dziecięcych:
- pierwszy mecz - kara pieniężna - 100,00zł,
- drugi mecz - kara pieniężna - 200,00zł,
- trzeci mecz i każdy kolejny - weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego.

Regulamin rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną Pomorskiego ZPN
​​Regulamin rozgrywek w piłkę nożną o Puchar Polski na szczeblu Pomorskiego ZPN

Wyniki i tabele

Sezon 2018/2019
Najnowsze Wyniki
więcej na laczynaspilka.pl