fot. UEFA

Przedłużanie licencji trenerskich w związku z pandemią

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej podjął uchwałę (treść uchwał poniżej) umożliwiającą przedłużenie licencji trenerskiej do dnia 31 grudnia 2021 roku bez konieczności „wyrabiania” 15 godzin szkoleniowych.


Jednocześnie pozostałe wymagania regulowane uchwałą IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku muszą być spełnione po to, aby trener mógł otrzymać licencję w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

Opłata za przedłużenie licencji w trybie „covidowym” zwyczajnym wynosi, dla trenerów z licencją UEFA D – 25 PLN, UEFA C – 50 PLN, UEFA B – 100 PLN, zaś w trybie „covidowym” nadzwyczajnym, dla trenerów z licencją UEFA D – 150 PLN, UEFA C – 250 PLN, UEFA B – 500 PLN.

Osoby spełniające wymóg 15 godzin szkoleniowych mogą nadal ubiegać się o przedłużenie licencji trenerskiej na okres 3 lat, jeżeli spełnią wszystkie pozostałe warunki licencyjne regulowane uchwałą  nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku.

Uchwała nr VII/114 z dnia 2 września 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie szczególnych warunków przyznania/przedłużenia licencji trenerskiej

I. Działając na podstawie art. 36 par.1 pkt 25) Statutu PZPN, uwzględniając aktualną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i związanym z tym ogłoszeniem stanu epidemicznego, a następnie stanu epidemii na terytorium Polski oraz innych decyzji właściwych władz administracyjnych, w tym dot. ograniczenia możliwości odbywania zgromadzeń, postanawia się co następuje:

Art. 1
Trenerzy, którzy zgodnie z postanowieniami Uchwały nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce, ubiegają się o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej w trybie zwyczajnym – stosownie do treści art. 11 i art. 15 w/w Uchwały – mogą wyjątkowo otrzymać licencję trenerską bez spełnienia wymogu określonego w treści art. 7 ust. 2 przedmiotowej Uchwały. W takich przypadkach licencja może być wydana jedynie na okres do dnia 31 grudnia 2021 roku. 

Art. 2
Trenerzy, którzy zgodnie z postanowieniami Uchwały nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce, ubiegają się o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej w trybie nadzwyczajnym – stosownie do treści art. 19 w/w Uchwały – mogą wyjątkowo otrzymać licencję trenerską bez spełnienia wymogu określonego w treści art. 7 ust. 2 przedmiotowej Uchwały. W takich przypadkach licencja może być wydana jedynie na okres do dnia 31 grudnia 2021 roku. 

Art. 3
Organami uprawnionymi do wydania licencji, o której mowa w Art. 1 i Art. 2 są komisje ds. licencji trenerskich Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej. 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes PZPN Zbigniew Boniek