Podsumowanie spotkań z Klubami

Na przełomie lutego i marca odbyły się trzy spotkania z przedstawicielami Klubów Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Z zadowoleniem i zaskoczeniem odnotowaliśmy, że w tym roku frekwencja była jeszcze wyższa niż w ubiegłych latach. Łącznie w spotkaniach uczestniczyło około 250 osób, reprezentujących 150 klubów. Odbieramy to jako coraz większe zaangażowanie i chęć rozmowy na tematy, które dotyczą życia naszej organizacji.

Na wstępie każdego spotkania, prezes Radosław Michalski opowiedział o tym, co wydarzyło się w ciągu minionego roku oraz przedstawił plany na najbliższe miesiące. Goście dowiedzieli się o podjętych inicjatywach, imprezach piłkarskich, które odbyły się na terenie naszego województwa. Prezes opowiedział również o sponsorach, którzy wspierają nasze rozgrywki. Zapowiedział zmiany w regulaminie rozgrywek Pucharu Polski (czwarta zmiana w przypadku dogrywki), poinformował o zmianie w regulaminie rozgrywek, która przewiduje wprowadzanie składów do Extranetu we wszystkich ligach. Będzie to kolejny krok, po uprzednim wprowadzeniu wadium za kartki i systemie ostrzegania o aktywnych karach, który bardzo zmniejszy ryzyko ukarania klubu walkowerem za grę nieuprawnionego zawodnika. Kluby zostały również poinformowane o zmianie zryczałtowanych ekwiwalentów sędziowskich. Nasi goście przyjęli tę zmianę ze zrozumieniem, dostrzegając problem zmniejszającej się liczby arbitrów. Prezes opowiedział zebranym o Mobilnej Akademii Młodych Orłów oraz o projekcie Grassroots. Ponadto ponowiono prośbę do klubów, aby składały w Extranecie wnioski o wydanie karty zawodnika. Wciąż tylko 1200 zawodników na blisko 20 tys. uprawnionych osób złożyło wnioski. Taka patowa sytuacja nie pozwala nam na podpisanie umowy ze sponsorem, który chciałby pokryć koszty produkcji kart. Instrukcję składania wniosków znajdą Państwo poniżej.

Radosław Michalski poinformował również uczestników spotkania o terminie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiego ZPN (24 kwietnia 2018 r. godz. 18:00).

W kolejnych częściach spotkania przedstawicielom Klubów ​Józef Dąbrowski przypomniał najważniejsze zagadnienia dotyczące procesu licencyjnego oraz zaprezentowano nowy formularz on-line, za pomocą którego będzie można zgłosić drużynę do rozgrywek. To kolejne ułatwienie, które pomoże wyeliminować ewentualne pomyłki i usprawni tę czynność.

Następnym punktem spotkania było omówienie relacji Klubu z Policją. Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej – Rafał Hołubowski, który jednocześnie pełni funkcję członka Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Pomorskiego ZPN, przedstawił najważniejsze aspekty współpracy z Policją. Nadkomisarz odpowiadał na pytania przedstawicieli Klubów i udzielał praktycznych rad.

Następnie, w kilku zdaniach ​Gerard Sobecki opowiedział o organizowanych kursach spikerów, kierowników ds. bezpieczeństwa czy stewardów. Zapowiedzieliśmy również nową inicjatywę – kurs dla służb medycznych, który chcielibyśmy zorganizować w przerwie między sezonami.

Ważnym punktem spotkania było omówienie konieczności wprowadzenia nowych zapisów i regulacji w statutach stowarzyszeń (szczegóły w prezentacji). Mecenas Krzysztof Malinowski zreferował najważniejsze zmiany w ustawie o stowarzyszeniach. Nowe przepisy obligują stowarzyszenia do wprowadzenia zmian w ich statutach do maja bieżącego roku.

Po wystąpieniu mecenasa, głos oddano trenerom edukatorom. Tomasz Borkowski i Karol Wasielewski opowiedzieli o kursach UEFA oraz klasach sportowych Pomorskiego ZPN. Szkoleniowcy chętnie udzielali odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania.

Na koniec przyszedł czas na dyskusję. Przedstawiciele klubów poruszali tematy wprowadzenia kolejnych zmian zawodników (po 5 zmian) w rozgrywkach klasy A i B, nieobecności trenera na zawodach, instytucji sędziego klubowego czy konieczności położenia większego nacisku na piłkę nożną kobiet. Dyskutowano również nad zasadnością gry młodzieżowca w rozgrywkach amatorskich. Wszystkie rozmowy przebiegały w serdecznej atmosferze i z pewnością będą bodźcem do rozważań i dalszych działań. Po spotkaniu obecni przedstawiciele Klubów otrzymali piłki treningowe.

Coraz większe zainteresowanie spotkaniami oraz ciekawe pomysły rodzące się podczas rozmów dają nam dużą satysfakcję oraz poczucie, że wszyscy podążamy w tym samym kierunku.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy tak licznie przybyli na spotkania. Nieobecnych zachęcamy do uczestnictwa w przyszłym roku. Warto mieć wpływ na kształt naszej wspólnej organizacji.


Wyniki i tabele

Sezon 2018/2019
Najnowsze Wyniki
więcej na laczynaspilka.pl