Nabór kandydatów na Sędziów piłki nożnej

Kolegium Sędziów Pomorskiego Związku Piłki Nożnej informuje o trwającym naborze kandydatów na sędziów piłki nożnej, na kurs rozpoczynający się 20 stycznia 2018r.
Na zgłoszenia czekamy do 29.12.2017r.

Zgłoszenie powinno zawierać wypełnione formularze:

1) Ankietę kandydata ​(załącznik nr 1).

2) Oświadczenie kandydata o niekaralności ​(załącznik nr 2).

3) Zgodę opiekunów prawnych w przypadku osób, które nie ukończyły 18-go roku życia.

4) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do czynnego sędziowania.

5) Dokument (kserokopia) określający poziom wykształcenia - minimum średnie. W wypadku kandydatów kontynuujących naukę należy przedstawić ostatni dokument (świadectwo maturalne lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole kończącej się maturą itp.)

Zasady przyjęcia kandydatów na sędziów do Kolegium Sędziów w Gdańsku:

Sędzią piłki nożnej może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który spełnia następujące wymagania:

- wiek: minimum 16 lat,

- posiada wykształcenie średnie, bądź jest uczniem szkoły ponad gimnazjalnej,

- posiada dobrą ogólną sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę,

- odznacza się nienaganną postawą etyczno-moralną i nie był karany,

Opłata za kurs 250 zł (płatne po pierwszych zajęciach)

Dokumenty należy składać  w sekretariacie Pomorskiego Związku Piłki Nożnej (Gdańsk, Al. Zwycięstwa 51).

Planowane są cztery lokalizacje kursów: Gdynia, Starogard Gdański, Lębork, Słupsk.

W razie pytań proszę pisać biuroks@pomorski-zpn.pl lub dzwonić 697-038-209.

Kierownik kursu

Adam Skurat

Wyniki i tabele

Sezon 2018/2019
Najnowsze Wyniki
więcej na laczynaspilka.pl