Komunikat Zarządu z dnia 02.07.2018 r.

Zgodnie z rocznym planem pracy, w dniu 02.07.2018r., odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Pomorskiego ZPN, ważniejsze decyzje i tematy będące przedmiotem obrad to:

Pomorskiego ZPN, ważniejsze decyzje i tematy będące przedmiotem obrad to:

1. Przyjęcie w poczet członków Pomorskiego ZPN następujących klubów:
a) LKS Ceramik Łubiana,
b) KP Pomerania Gdańsk,
c) KKS Unia Tczew,
d) SAP Cassubian Bolszewo,
e) AP Karol Piątek Luzino.

2. Odmówiono przyjęcia w poczet członków Pomorskiego ZPN dla klubu AP Mateusz Brzostkowski z powodu rejestracji podmiotu niezgodnie z przepisami PZPN o członkostwie.

3. Zatwierdzono zmiany nazw statutowych na podstawie wyciągu z właściwego rejestru członków Pomorskiego ZPN:
a) z KTS-K Lew Lębork na Miejski Klub Sportowy Lew Lębork,
b) z PDP Karlikowo Sopot na Pomorska Drużyna Piłkarska Ogniwo Sopot,
c) z KS Termo 2 Power Bytonia na Klub Sportowy Miltistal System Bytonia.

4. Wyrażono zgodę na używanie w sezonie 2018/2019 nazwy marketingowej przez:
a) drużyny młodzieżowe JD2 KKPN Olimpico Malbork nazwy Expert Pantery Sierakowice-Malbork,
b) drużyny młodzieżowe JF2 i JG1 KS Gryf Słupsk nazwy Futbolaki KS Gryf Słupsk,
c) wszystkie drużyny GKP Karol Pęplino nazwy GKP Karol Milarex Pęplino.

5. Zatwierdzono zmiany w schemacie struktury statutowo-organizacyjnej Pomorskiego ZPN.

6. Stosownie do przepisów PZPN zatwierdzono zmiany w regulaminie rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną Pomorskiego ZPN na sezon 2015/2016 i następne w art. 8.2.

7. Przyjęto uchwały zatwierdzające załączniki do regulaminu rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną Pomorskiego ZPN na sezon 2015/2016 i następne:
a) taryfikator sankcji finansowych dotyczący organizacji rozgrywek w piłkę nożną Pomorskiego ZPN w sezonie 2018/2019,
b) wybrane zagadnienia przepisów gry oraz regulaminu rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną Pomorskiego ZPN na sezon 2018/2019,
c) postanowienia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa na meczach piłkarskich Pomorskiego ZPN w sezonie 2018/2019.

8. Wyrażono zgodę na powiększenie jednej grupy gdańskiej klasy A do 16 drużyn lub dwóch grup gdańskiej klasy A do 15 drużyn w związku z koniecznością wypełnienia norm wynikających z przepisów dotyczących zasad awansów z klasy B do klasy A oraz spadków z klasy Okręgowej do klasy A.

9. Zatwierdzono zmiany w kalendarzu rozgrywek rundy jesiennej sezonu 2018/2019 seniorów poprzez ustalenie terminu 05.08. dla klubów IV ligi jako termin obligatoryjny oraz dodano kalendarz rozgrywek dla KA16.

10. Na wniosek pełnomocnika Zarządu ds. Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN wypracowano interpretację przepisów regulaminu rozgrywek o Puchar Polski na szczeblu województwa pomorskiego w stosunku do przepisów Regulaminu dyscyplinarnego PZPN.

11. Zatwierdzono udzielenie pełnomocnictw dla właściwych organów związkowych do organizacji i prowadzenia rozgrywek w sezonie 2018/2019 nie wprowadzając żadnych zmian w stosunku do postanowień obowiązujących w sezonie 2017/2018.

12. Na wniosek Zarządu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN zatwierdzono następujące dokumenty:
a) zasady selekcji i nadawania uprawnień obserwatorom sędziów na sezon 2018/2019 i następne,
b) zasady zaszeregowania sędziów w sezonie rozgrywkowym 2018/2019 i następnych.

13. Zatwierdzono kandydatów na sędziów III ligi w sezonie 2018/2019: Mateusz Bieszke, Filip Kaliszewski, Marek Marcinkowski, Sebastian Pakuszewski, Kamil Rybiński, Mateusz Tarnawski oraz jako sedzia FIFA Ewa Augustyn.

14. Zatwierdzono kandydatów na sędziów IV ligi w sezonie 2018/2019: Jewgienij Adamonis, Bartłomiej Behmke, Krzysztof Borycki, Michał Brodzik, Łukasz Buda, Marek Czarnecki, Adam Czyż, Mirosław Cyrson, Mateusz Gajewski, Karol Gardyjasz, Paweł Jóźko, Sebastian Karski, Krzysztof Kochel, Łukasz Kofluk, Tomasz Konkel, Mariusz Kuczkowski, Michał Łukaszewski, Sebastian Marciniak, Dawid Michalski, Sebastian Myszk, Eliasz Nelke, Piotr Pagieła, Hubert Sawicki, Adam Skurat, Marcin Skwiot, Leszek Wnuk, Artur Zakrzewski, Bartłomiej Żmuda, Michał Żurawski oraz sędziowie asystenci szczebla centralnego: Dariusz Bohonos, Rafał Brieger, Bartosz Heinig i Marek Szerszeń.

15. Zatwierdzono kandydatów na obserwatorów sędziów w sezonie 2018/2019 na poziomie III ligi: Dariusz Borucki, Paweł Dreschel, Jarosław Boratyński, Grzegorz Rek, Roman Anastaziak i Przemysław Wądołowski, na poziomie IV ligi: Michał Necel, Kamil Grzębowski, Zbigniew Kolter, Tomasz Pawlak, Henryk Rompa, Franciszek Bieliński, Adam Manuszewski, Maciej Zwara, Tadeusz Tama, Andrzej Lewicz i Wiesław Schwarz oraz na poziomie klasy Okręgowej i niższych klas: Radosław Szatkowski, Krzysztof Gałek, Bogdan Klopocki, Edmund Lizoń, Radosław Mordaka, Mieczysław Kochel, Wojciech Pagieła i Krzysztof Kaczmarek.

16. Zatwierdzono delegatów meczowych na sezon 2018/2019 III ligi i klas niższych: Gerard Sobecki i Józef Dąbrowski oraz IV ligi i klas niższych: Błażej Jenek, Henryk Nowicki, Andrzej Szaj, Przemysław Zagórski, Karol Kublik i Dariusz Wątróbski.

17. Negatywnie rozpatrzono wniosek klubu MKS Start Miastko w sprawie uzupełnienia do 20 drużyny biorących udział w rozgrywkach IV ligi w sezonie 2018/2019 o drużynę najwyżej sklasyfikowaną ze spadkowiczów sezonu 2017/2018.

18. W sprawach personalnych podjęto decyzję o odwołaniu ze składu Komisji Dyscyplinarnej Pomorskiego ZPN i funkcji jej sekretarza Kamila Dunaja jednocześnie powołując na członka i sekretarza Komisji Dyscyplinarnej Pomorskiego ZPN Mateusza Wiech.

19. Przyjęto do wiadomości sprawozdanie pionu szkolenia w przedmiocie działalności i osiągniętych wyników sportowych poszczególnych kadr wojewódzkich w sezonie 2017/2018.

20. Podjęto decyzje o powołaniu sztabów trenerskich dla poszczególnych roczników kadr Pomorskiego ZPN na sezon 2018/2019:
a) dziewczęta rocznik 2003 i 2004 - Robert Chałaszczyk i Mateusz Sroka,
b) dziewczęta rocznik 2005 i 2006 - Karol Złonkiewicz i Hanna Dryja,
c) chłopcy rocznik 2005 - Paweł Wypij i Łukasz Godlewski,
d) chłopcy rocznik 2006 - Tomasz Borkowski i Krzysztof Wilk,
e) trener bramkarzy kadr - Michał Chamera.

21. Zatwierdzono kadrę szkoleniową:
I. III klasy sportowej GOSSM w Gdańsku:
a) Paweł Wypij - trener koordynator,
b) Krzysztof Janczak i Szymon Hartman - trenerzy,
c) Maciej Gemborys - trener bramkarzy,
II. szkoła podstawowa w ZSSiO w Gdańsku:
a) Jakub Frydrych i Tomasz Borkowski - trenerzy klasy VIII,
b) Łukasz Godlewski i Paweł Wypij - trenerzy klasy VII,
c) Artur Kosznicki - trener przygotowania motorycznego,
III. III klasy sportowej GOSSM w Malborku:
a) Henryk Pawłowski - trener koordynator,
b) Michał Krawczyk i Mateusz Sroka - trenerzy,
IV. szkoła podstawowa w ZSO w Malborku:
a) Michał Tatara i Andrzej Głowacki - trenerzy klasy VIII,
b) Bogdan Kazojć i Bartosz Drewek - trenerzy klasy VII,
c) Jarosław Talik - trener bramkarzy,
d) Piotr Śledź - fizjoterapeuta.

22. Zatwierdzono zasady rozliczania kosztów delegacji sędziowskich przez kluby za pośrednictwem Biura Pomorskiego ZPN.

23. Wysłuchano informacji w sprawach bieżącej działalności Związku między innymi dotyczącej:
a) organizacji lub współorganizacji, w okresie letnim Pomorski ZPN, kilku turniejów w piłce plażowej,
b) zakończonego kolejnego kursu wyrównawczego dla trenerów UEFA B, uwagę zwraca brak kandydatów na kursy trenerskie z Podokręgu Słupskiego.

Szczegółowy komunikat z treścią podjętych uchwał opublikowany zostanie na oficjalnej stronie internetowej Pomorskiego ZPN w zakładce „dokumenty do pobrania - uchwały Zarządu”.

Termin następnego posiedzenia Zarządu ustalono na dzień 30.07.2018r.

(-) Józef Dąbrowski
Sekretarz Zarządu Pomorskiego ZPN

Wyniki i tabele

Sezon 2018/2019
Najnowsze Wyniki
więcej na laczynaspilka.pl