Komunikat Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego

​Pomorski Związek Piłki Nożnej informuję, iż na posiedzeniu Zarządu w dniu 25 września 2017 roku została podjęta uchwała nr 226/Z/2017 w sprawie uznania Igora Rudzińskiego za persona non grata oraz pozbawienia funkcji Delegata na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Piłki Nożnej. Powody, dla których została podjęta ta uchwała zostały szczegółowo wskazane w jej uzasadnieniu. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podjęcie tej uchwały wywołuje określone statutowo konsekwencje dla wszystkich członków Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Zgodnie z art. 18 § 1 pkt 9 Statutu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej Członkowie Pomorskiego ZPN są zobowiązani do nieutrzymywania żadnych relacji natury sportowej i organizacyjnej z podmiotami nieuznanymi przez Związek, podmiotami uznanymi przez Zarząd Pomorskiego ZPN za persona non grata lub z członkami, którzy są zawieszeni lub zostali wykluczeni. Oznacza to m.in. niedopuszczalność współorganizowania przy udziale osoby uznanej za persona non grata jakichkolwiek imprez piłkarskich, uczestnictwa klubów piłkarskich, sędziów piłkarskich oraz zawodników w organizowanych przez taką osobę imprezach piłkarskich, a także powoływanie takiej osoby do sprawowania jakiejkolwiek funkcji we władzach klubów piłkarskich, bądź strukturach Pomorskiego ZPN.

Naruszenie obowiązków statutowych podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za przewinienie opisane w art. 110 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. Za to przewinienie grozi klubom kara dyscyplinarna w postaci kary pieniężnej nie niższej niż 5.000 zł. albo zawieszenie lub pozbawienie licencji, zaś zawodnikom, trenerom, sędziom, działaczom piłkarskim kara pieniężna nie niższa niż 1.000 zł., dyskwalifikacja albo zawieszenie lub pozbawienie licencji. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez kogokolwiek obowiązku nieutrzymywania żadnych relacji natury sportowej i organizacyjnej z Igorem Rudzińskim jako osobą uznaną przez Zarząd Pomorskiego ZPN za persona non grata, Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego Pomorskiego ZPN będzie kierował stosowne wnioski o ukaranie do Komisji Dyscyplinarnej Pomorskiego ZPN. Ustalenia okoliczności czy doszło do popełnienia przewinienia dyscyplinarnego oraz wysokość ewentualnej sankcji dyscyplinarnej należy do wyłącznej kompetencji organów dyscyplinarnych Pomorskiego ZPN.

Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego Pomorskiego ZPN

Krzysztof Malinowski

Wyniki i tabele

Sezon 2018/2019
Najnowsze Wyniki
więcej na laczynaspilka.pl